نه تکراری نه بس

تو نه تکراری نه بس

نه سرابی نه هوس


من گناهماین بود

که تو را می دیدم

که به تو می گفتم

که چه قددلگیرم

من کجا جا ماندم

و چرا جا ماندم؟

من ز تو میرنجم

که مرا می بازی

که به ساز دل او می رقصی

که به تاب تب اومی نازی

من که کم آوردم

شعر و شمع آوردم

و تو هم میمیری

بس که بی تقصیری

اما تو دنباله این تدبیری

و منم تدبیراین تقدیرم


تو نه تکرارینه بس

نه سرابی نه هوس

من گناهم این بود

 که به تو می‌گفتم

که چقدر تنهایم

 که چه بی‌ پروایم

/ 2 نظر / 10 بازدید
سیده مریم

خداوندا! مرا موهبت آن عطا كن كه هميشه گرفتار باشم و در همه گرفتاريها«تو» دركنارم باشي بدين ترتيب اگر گرفتاري حتي يك لحظه مرا رها نكند در همه اوقات «تو» را در كنار خويش دارم

سیده مریم

حکمت وزیدن باد در رقصاندن برگها نیست ،امتحان ریشه هاست.[گل]