بی تو هرگز

بی تو هرگز

بیا گوش بسپار به صدای من

نگاه کن به چشم‌های من

باور کن عشق مرا

 تکرار کن دوستت دارم را

بگیر دست های سرد مرا

پناه بده با آغوش گرمت مرا

فکر کن به رویاهای من

تو نیز در آن پیدایی

به فاصله ها بنگر 

ناتوان شدند از جدایی یادت

تنهایی را به یاد بیاور

چون هردومان تنهاییم مثل هم

بیا برای عشقمان دعا کنیم

تا جاودانه حکم‌ ‌فرما باشد بین ما 

نگاه کن به چشم های من

باور کن عشق مرا

تکرار کن...... دوستت دارم راهای منارم را

 

باور کن عشق مرا

گگگگتکرار کن دوستت دارم را

بگیر دستهای سرد مرا

پناه بده با آغوش گرمت مرا

فکر کن به رویاهای من

تو نیز در آن پیدایی

به فاصله ها بنگر

ناتوان شدند از جدایی یادت

تنهایی را دوست بدار

چون هر دویمان تنهاییم مثل هم

بیا برای عشقمان دعا کنیم

تا جاودانه حکم فرما باشد بین ما

بگیر دست های سرد مرا

پناه بده با آغوش گرمت مرا

فکر کن به رویاهای من

تو نیز در آن پیدایی

به فاصله ها بنگر 

ناتوان شدند از جدایی یادت

تنهایی را به یاد بیار

چون هردومان تنهاییم مثل هم

بیا برای عشقمان دعا کنیم

تا جاودانه حکم‌فرما باشد بین ما 

باگوش بسپار به صدای من

نگاه کن به چشم های من

/ 0 نظر / 10 بازدید