شاید فردا

شاید فردا آخرین روز باشد شاید . معمولا آدم‌ها وقتی برای انجام دادن کاری میل و رغبت زیادی ندارند آن را به فردا موکول می‌کنند ولی من امیدوارم این فردا از آن فرداها نباشد امیدوارم آن روزهای خشن وبی‌رحمی که احاطه‌ام کرده بودندفردا به پایان برسد واز پس آن روزهای آرامش آغاز شود .

امیدوارم مرد زندگی من آن‌قدر محکم و استوار باشد که رویاها وآرزوهای مرا تبدیل به سراب نکند، امیدوارم ازاین فرصت به دست ‌امده بهترین بهره را ببرد و امیدوارم روزهای دلتنگی جایش را به روزهای وصال بسپارد و میدان را خالی کند.

 مرد من امیدوارم فردای من را تبدیل به فردایی دست نیافتنی نکنی وامیدوارم پایان فردا روز، پایان انتظار من باشد .

به تو ایمان دارم ومی‌دانم فردا آخرین روز است و ایمان دارم که من اولین کسی هستم که به فردایی دست نیافتنی دست یافته‌ام فردا روز، آغاز من وتوست

فردا روز، آغاز من وتوست اگر فردا را آخرین فرصت بدانی! 

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
داریوش

به امید فردا صبح بخیر گلم