ما با همیم

ما انتخاب کردیم انتخابمون نه از روی اجبار که از روی اختیار بوده اما این اختیار به ما این قدرت رو نمی‌ده که خیلی چیزها رونادیده بگیریم خودت خوب می‌دونی دیگه حالا من وتویی وجود نداره اونچه هست ماییم، من و تو     هیچ چیز نبا ید بین من وتو فاصله بندازه  چون هیچ کدوم از ماتنها به خودمون تعلق نداریم بنابر این بازتاب هر تصمیم تو یا هر حرفت زندگی من رو هم تحت تاثیر قرار میده چون ما باهمیم.   اونقدر که من وتو نسبت به هم تعهد داریم شاید نسبت به بچه‌هامون نداشته باشیم چون ایتدا وانتهای هر زندگی به طور طبیعی با یه زن ومرد آغاز می‌شه .   نمی‌خوام روزی برسه که احساس بکنیم لحظه‌هارو از دست دادیم بهتره تحت هر شرایط تو تعیین کننده باشی منتظر نباش تا یه دستی از یه آستینی در بیاد و راه رو واست هموار کنه،    جاده زندگیت رو هر جور ساختی نتیجه‌اش به خودت بر می‌گرده سنگلاخ یا صاف وهموار، معمعار اون تو هستی.     یادت باشه زمان به عقب بر نمی‌گرده پس لحظه‌هارو از دست نده عقربه‌های ساعت زودتر از اون چیزی که ما فکرش رو می‌کنیم در شتابند.   و یادت باشه افسوس برای زمان از دست رفته هیچ چیزی رو حل نمی‌کنه.    فرصت کوتاهی در پیشه خودتو جمع وجور کن و سخت برای رسیدن به هدفت بجنگ.   سرباز وفرمانده این جنگ تویی و فکر و اندیشه‌ات، زمان رو از دست نده     

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
سیده مریم

بايد در زندگي همچون دريا بود تا اگر با سنگهاي سخت برخورد کرديم ، سنگها در عمق ما محو شوند نه ما در عمق سنگها...