‌انتخاب

اگر در این ورطه انتخاب شدی که تا ابد می مانی

و اگر نه

بدان هیچوقت لیاقت آنرا نداشته ای و تا بدینجا هم تحمل کرده

اند ترا......

 

/ 0 نظر / 8 بازدید