اولین صبح زندگی

می توان این جمله را در دفتر فردا نوشت

خوبی از هر چیز دیگر بهتر است

****

گردش زمین به ما یاد می دهد هر وقت به آخر خط رسیدید دوباره شروع کنید و

هر صبح شروع دوباره ای است در امتداد هر روز

/ 0 نظر / 11 بازدید