دلتنگی

دلتنگی   
       
در دلم اندوهیست مثل یک کوه بزرگ


و چه سنگین باری روی این شانه بی حوصله ام می افتد

بردباری من ازنا شکیبایی من کمتر نیست ؛ اما

با تو گویم دل من :

هیچ دردی از اینبدتر نیست که تو

دوست بداری همه مردم را

لیک هیچ دل نتپد بهرتو

در هیچ کجا . . .

/ 0 نظر / 10 بازدید