خدا

خدا ذات گل و ذات قناریست 
خدا اثبات باران بهاریست 


خدا در گل خدا در اب و رنگ است 
خدا نقاش این جمع قشنگ است 


خدا را می توان از خلسه فهمید
خدا را در پرستش می توان دید 


خدا در باطن اباد شراب است 
خدا در قعر چشمان تو خواب است 

 

 

 

خدا در هر نظر ایینه ماست 
همین حالا خدا در سینه ماست 

    

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
سیده مریم

الهی چگونه است که اینچنینی دلی به من داده ای ... و چنین غمی ... الهی چگونه است که فراموش می شویم ... و فراموش نمی کنیم ... الهی چگونه است که مهر بر دل می نهیم ... و مهر از دلمان بر می دارند ... الهی ...