خرابت می‌شوم

خرابت می شوم امشب، نگاهم می شوی آیا… .
زمین خوردم برایت، تکیه گاهم میشوی آیا….

سرم بر سنگ این دوران نشاید خورد بی مشکل
تویی مشکل و تنها اشتباهم می شوی آیا . . .

نه امضایی و نهمُهری، بی سوادم، کوچه بازاری
برایم دین و ایمانی، گواهم می شوی آیا . . .

به دنبالت کشاندی دل بریدم از جهانی دل
شدم آواره ای بی‌کس، پناهم می شوی آیا. . .

نشستم در بَرت امشب به حکمت سر نهادم من
ندارم برگه ای پنهان، تو شاهم می شوی آیا

سیاهی رفتچشمانم جهان را تار می بینم
در این شبهای وحشتناک، ماهم می شوی آیا . . .

نه مهتابی نه رویایی گمانم خواب می بینم
در این کابوس شب، فانوس راهم می شوی آیا . . .

دلم سنگین و پر غم شد لبم خشکید ازتکرار
تویی احساس باران،  اشک و آهم می شوی آیا . . .


به پاسدوستم داری تو رایک عمر می‌خواهم

به پای دوستت دارم گواهم می شوی آیا…./ 0 نظر / 10 بازدید