دعا کن

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق

هم دعا کن گره تازه نیافزاید عشق


قایقی در طلب موج به دریا پیوست

باید از مرگ نترسید ، اگر باید عشق


عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم

شاید این بوسه به نفرت برسد ، شاید عشق


شمع روشن شد و پروانه در آتش گل کرد

می توان سوخت اگر امر بفرماید عشقپیله رنج من ابریشم پیراهن شد

شمع حق داشت! به پروانه نمی آید عشق !

/ 3 نظر / 22 بازدید
سیده مریم

دعا می کنم بهترین ها ارزان تو باشد[گل]

فرشاد

به به عجب شعری با این موسیقی زیرصدا فوق العاده بود آفرین آفرین