اوضاع این دیوانه خراب است

اوضاع این دیوانه خراب است بیا برگردیم

گویا که دلش باز کباب است بیا برگردیم

نازک شده امشب دل رنجور شقایق

نزدیک نشو مثل حباب است بیا برگردیم

کوهیست پر از درد، تلنگر نزنی بر خوابش

گستاخ و حاضر به جواب است بیا برگردیم

چو بعض نترکیده ی ابریست پر از باران باز

آمال تو هم نقش بر آب است بیا برگردیم

هرچند خماری  و دلت لک زده(( می)) می خواهی

خون است ولی رنگ شراب است بیا برگردیم

من قافیه بافی نکنم حال ندارم امشب

سربسته بگویم که عذاب است بیا برگردیم

یا شرح دهم یکسره  شرک است نمی فهمی تو

بر دار مکافات طناب است بیا برگردیم

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید