با تو بودن خوبست

با تو بودن خوبست
و کلام تو
 مثل بوی گل در تاریکی است
مثل بوی گل در تاریکی وسوسه انگیز است
 بوی پیراهن تو
 مثل بوی دریا نمناکست
مثل باد خنک تابستان
مثل تاریکی خواب انگیزست

 گفتگو با تو

مثل گرمای بخاری و نفس های بلند آتش
 می برد چشم خیالم را
تا بیابان پای دورترین خاطره ها
 که در آن گنجشکان بر سنبل گندم ها
اهتزازی دارند
که در آن گل ها با اختر ها رازی دارند

 
نوشخند تو

 
 می برد گرگ نگاهم را
تا چراگاه چالاکترین آهو ها
 می برد آرزوی دستم را
تا نهان مانده ترین پهنه پاک زیبا گوشه اندام تو
 

مثل دریایی تو
 مثل ساحل که پر از آواز ست
 مثل دشتستان
که بزرگ و بازست
 تو ظریفی
مثل گلدوزی یک دختر عاشق
 که دل انگیز ترین گلها را
روی روبالشی عاشق خود می دوزد
با تو بودن خوبست
تو چراغی من شب
وکتاب تن تو
و کتاب دل خود را که خطوط تن تست

خوش خوشک می خوانم
 تودرختی من آب
من کنار تو آواز بهاران را
 می خندم و می خوانم
 می گریم ومی خوانم
با تو بودن خوبست 

/ 0 نظر / 11 بازدید