ماوای عشق‌و زندگی

می خواهمت هرروزوشام،با روح وجانم ،ای روان

دارم نگـــاهی منتظر، برمنظرت ، ای ســاربـــان

ای ساربان ، ای ساربان ، تندتربران تا کهکشـــان

با جستجویی بی امان، تا فتـــح شهـــربی نشــــــان

آنجـــــا کــه بــا دلدادگــی، ارزان بود آزادگــــــــی

آنجـــا که ماوای من است ،ماوای عشق وزندگـــی

آنجــــا دگـرمفتــی عشق ،احســاس را قسمت کنــد

دریـــای عشــق بیکــران، برمـردمـان رحمت کنــد

آنـــــروزرا بــا من بمــان،درمعبـدم بـا جسم وجـان

آنـــــروزنیکوترزعشق، مردن بود بی هرچـه زشت

/ 1 نظر / 10 بازدید
نازنین

منتظر حضور گرمتون در زمستان سرد هستم