زنگ تفریح

 ازدواج پیوندی است که  

     از درختی به درخت دیگر بزنند، 

 اگر خوب گرفت هر دو ”زنده” می شوند و

  اگر ”بد” شد هر دو می میرند .

 ************

خانم پرل باک میگه :   

  انتخاب پدرو مادر دست خود انسان  

    نیست، ولی می توانیم مادرشوهرو  

   مادر زنمان را خودمان انتخاب کنیم.

باده ی تو نوشم و باز  خمار توام  

دانه و دام منی  سخت شکار توام  

می نگریزم ز درد - درد تو درمان من  

فاصله هرچند دور - من به کنار توام ! 

  یه ضرب المثل لهستانی میگه:   

          داماد زشت و با شخصیت  

                          به از 

         داماد خوش صورت و بی لیاقت. 

محمد حجازی میگه : 

اگر کسی در انتخاب همسرش دقت نکند،  

 دو نفر را بدبخت کرده است

شادی *** 

هنگامه شادمانه سرودن و بنواختن،  

   چهزود گذر و کوتاه است.  

   

به بچم گفتم یه نقاشیدر مورد خدا بکش ،  

اصلا خدا رو بکش اونم یه صفحه پر از گل و 

 درخت کشید بالاشم یه خورشید بزرگ با  

خطوط نورانی پرسیدم خدا کدومشه   

خطای نورانی رو نشونم داد و من با خودم 

فکر کردم خدا همشه تمام یک صفحه نقاشی.

*******************************  

همسر خوب مانند عصای محکمی است که انسان 

    می تواند در سنگلاخ زندگی  به ان تکیه کند.              

                        مگه نه؟.....

/ 0 نظر / 8 بازدید