‌و

و دیگر هیچ!  سال‌ها با زندگی جنگیدم و تونستم  تا حدودی خودمو باز سازی کنم خیلی سخت بود خیلی.  اما تو باعث شدی دوباره روح وجسمم بیمار بشه.  تو دوباره منو ویران کردی. دیگه برام ممکن نیست خودمو بسازم فقط تو می تونی.

/ 1 نظر / 6 بازدید
سیده مریم

تو زندگي 2 نفر باش : يکي براي خودت , يکي براي ديگران . براي خودت زندگي کن , براي ديگري زندگي باش . . .