چشای بارونی

پس دلم تا کی فضای غصه رو مهمونیه

 

من دیگه بسه برام تحمل این همه غم

 

بسه جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم

/ 1 نظر / 8 بازدید
بهرام

امیدوارم روزهای شیرین زندگی برای شما نیز پرتو بگستراند و لحظه لحظه ساعت هایتان را صدای لذتبخش خنده پر کند اندکی صبر سحر نزدیک است