برای تو

 دلسردی نشانه ناامیدیه ویاس نشانه عدم اعتماد، اگه به کسی اعتماد نداشته باشی چطوری می‌تونی واسه خوشبخت شدنش تلاش کنی وچطوری می‌تونی یه عاشق پیشه باشی.

 یادت باشه زمانی می‌تونی بگی کسی‌رو دوست داری که باورش داشته باشی، که اونو شناخته باشی تازمانی که کسی‌رو نشناختی بهش نگو دوسش داری چون این یه فریبه ؛ نشانه عشق این نیست که هیچ‌وقت با نظراتت مخالفت نشه نشانه عشق از خود گذشتگی در مرحله عمله .

تواز من بهتری از من مهربونتری ازمن باصفاتری می‌دونی چرا چون همه این چیزارو به رایگان به همه می‌بخشی منم همه این چیزا رو دارم اما دلم می‌خواد این‌هارو نثار کسی کنم که لیاقتشو داشته باشی که بدونم فردا روز تبدیل به یه آدم دیگه نمی‌شه همونطور که گفتم تو خیلی چیزای خوبو داری اما خیلی چیزهایی که ممکنه فریبنده باشه نداری مثل پول که واقعاُ اغوا کننده‌اس. اما مطمئن باش کسی که تورو به‌خاطر خودت می‌خواد هم صادقه، هم بهت وفادار می‌مونه، پس بهش نگو  حرفاش دلسردت می‌کنه .

یادت باشه یه حرف کوچیک  یا یه تردید تو در حالی که من هرلحظه برای رسیدن به تو تلاش می کنم وثانیه شماری؛ قلبمو به درد می‌یاره اونقدر که دلم می‌خواد باز به انزوای خودم برگردم وبه تنهایی که مونس همیشگی من بوده      

/ 0 نظر / 9 بازدید