مرا در آغوش بگیر

از من نپرس چقدر دوستت دارم

اینجا در قلب من حد و مرزی برای حضور تو نیست

به من نگو که چگونه بی تو زیستن را تمرین کنم

مگر ماهی بیرون از آبمیتواند نفس بکشد ؟

مگر می شود هوا را از زندگیم برداری و من زندهبمانم؟

بگو معنی تمرین چیست ؟

بریدن از چه چیز را تمرینکنم؟

بریدن از خودم را ؟

مگر همیشه نگفتم که تو هم پاره ای از تنمنی

از من نپرس که اشکهایم را

برای چه به پروانه ها هدیه میدهم؟

همه می دانند که دوری تو روحم را می آزارد

تو خود پروانه عشق رابه من سپردی

که میهمان لحظه های بی کسی ام باشد

نگاهت را از چشممبرندار

مرا از من نگیر . . .

هوای سرد اینجا را دوستندارم

بهانه‌ها را دور بریز

مرا عاشقانه در آغوش بگیر

که سخت تنهایم. . .

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
سیده مریم

مبارزه هر قدر صعب, صعود را ادامه بده. شايد قله تنها در يک قدمي تو باشد

کوروش

دستهای گرم تو را خواهم فشرد تا هر زمان , تا هر زمان ...